TERRA ISTRIANA

Terra Istriana

TERRA ISTRIANA je locirana na ukupnoj građevinskoj površini od 15,10 ha u vlasništvu TIU d.o.o. (Terra Istriana Umag d.o.o.) i koncesijskim pravima na površini uz more.

Riječ je o integriranom turističkom projektu 3. generacije za potpune i sofisticirane doživljaje sa širokim rasponom aktivnosti konkretno povezanih s osjećajem ugode, kulturnim aktivnostima i opuštanjem. Glavne značajke po kojima će se ovaj kompleks razlikovati od drugih jest jezero, kao njegova jedinstvena karakteristika, i poljoprivreda kao sastavni dio kompleksa. Sastojat će se od jadranske nadahnute arhitekture i snažne veze s jezerom te pješčanim plažama, maslinicima, arboretumom.