Ilustracije projekta Terra Istriana

TERRA ISTRIANA je locirana na ukupnoj građevinskoj površini od 15,10 ha u vlasništvu TCU i koncesijskim pravima na površini uz more. Riječ je o integriranom turističkom projektu 3. generacije za potpune i sofisticirane doživljaje sa širokim rasponom aktivnosti konkretno povezanih s osjećajem ugode, kulturnim aktivnostima i opuštanjem. Glavne značajke po kojima će se ovaj kompleks razlikovati od drugih jest jezero, kao njegova jedinstvena karakteristika, i poljoprivreda kao sastavni dio kompleksa. Sastojat će se od jadranske nadahnute arhitekture i snažne veze s jezerom te pješčanim plažama, maslinicima, arboretumom.

Izgradnja naselja sa 2270 ležajeva biti će po ugledu na arhitekturu mediteranskog naselja u ruralnom obliku i sadržajima te svom ponudom potrebitom suvremenom turizmu. Na koncesijskom području uz postojeći gat predviđena je izgradnja marine do 200 vezova sa mogućnošću privezivanja i opskrbe strujom i vodom najvećih mega jahti. Strateški geografski položaj: u krugu do 1.000 km gravitira preko 200 milijuna stanovnika.