Koncesije

Stvoreni su koncesijski preduvjeti na postojeću izvedenu i djelomično započetu izgradnju lučke infrastrukture na površini postojećeg gata od 8.356 m2 dužine 220,00 m i 6,50-4,50 m dubine, te u skladu sa predviđenim prostornim planom i namjeravanom izgradnje luke za nautički turizam LN od 200 vezova nasipana je površina od cca 28.000 m2.

Pogled na ozelenjene površine, maslinove nasade i vodno dobro-rekreacijske površine

Tvrtka posjeduje važeću rudarsku koncesiju na kamenolomu Kravlji Rt površine od 775.984 m2 gdje je sanacijom stvoreno jezero – vodno dobro, prosječne dubine od 4,00 m veličine od cca 227.000 m2. Zasađeni su nasadi od 5.250 maslina upisanih u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva. Prostornim planom predviđena je prenamjena oko 120 ha u turističko naselje Terra Istriana kao i rekreacijske površine te vodno i poljoprivredno dobro TRP. Ista površina bogata je sa raznovrsnom životinjskom faunom kao što su jeleni lopatari, srne, mufloni i stočarstvom; magarcima, ovcama, kozama i raznom peradi.

Na najzapadnijem dijelu istarskog poluotoka u dijelu piranskog zaljeva uz more (LAT45°30’N-LON13°31’E) tvrtka ima u posjedu prava stečenih eksploatacijom na postojećem rudištu ukupne površine od 840.400 m2, a površina je djelomično sanirana pošumljavanjem (25 ha). Ovaj prostor Prostornim planom predviđen je kao sportsko rekreativna zona R1-golf igralište.