Ilustracije projekta Terra Istriana

TERRA ISTRIANA je locirana na ukupnoj građevinskoj površini od 15,10 ha u vlasništvu TCU i koncesijskim pravima na površini uz more. Riječ je o integriranom turističkom projektu 3. generacije za potpune i sofisticirane doživljaje sa širokim rasponom aktivnosti konkretno povezanih s osjećajem ugode, kulturnim aktivnostima i opuštanjem. Glavne značajke po kojima će se ovaj kompleks razlikovati od … [više]