Održivi razvoj

Ekološka svijest i način življenja u skladu sa konceptom održivosti postaju iz dana u dan sve važniji. Tvrtka Terra Istriana d.o.o. je ekološki orijentirana, a našu ekološku politiku predstavljamo primjerom jedinstvene sanacije kamenoloma, tako da se iskopom stvorilo vodno dobro veličine od cca 23 ha koje je poribljeno sa morskom ribom-brancinima. U čistoj morskoj vodi stvorile su se pretpostavke za razvoj i ostalih morskih organizama riba i školjaka.

Na isti način u dijelu rudišta gdje su pronađeni izvori slatke vode izvedeno je iskopom jezero veličine cca 2 ha koje je poribljeno slatkovodnom ribom-šaranima.

Zasađeni su nasadi od 5.250 maslina upisanih u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva i Društvo proizvodi najkvalitetnije extra djevičansko ulje i dobitnici smo zlatnih medalja za kvalitetu.

Isto tako pošumljene su velike površine bjelogoričnim i crnogoričnim drvećem, te je stvoren velik Park prirode koji je još obogaćen raznovrsnom životinjskom faunom kao što su jeleni lopatari, srne, mufloni i stočarstvom; magarcima, ovcama, kozama i raznom peradi.